Açık Pozisyonlar

EKU; dürüst, dinamik, çalışkan ve kendini her zaman geliştirmek isteyen çalışanlarla ilerlemeyi kendisine ilke edinmiştir.

Birlikte paylaşmayı, üretmeyi, araştırmayı destekleyen firmamız tüm çalışanlarına eşit fırsatlar tanır.

Dökümhane biriminin kalite ve yönetim sistemleri standartları kapsamına uygun olarak sevk ve idaresinde rol almak.
Müşteri isteklerine ve standartlara uygun ürün üretilmesini, kontrolünü, geliştirilmesini ve takibini sağlamak.
Sürekli iyileştirme ve geliştirme amaçlı projelerde görev almak.
Üretimde kullanılan hammadde, sarf malzeme miktarlarının takibini sağlamak.
Tedarik edilen numuneler için değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek.
Dökümhane prosedürü ile ilgili iş talimatlarını oluşturmak, kontrolünü ve takibini sağlamak.
Üretim hedeflerinin, kritik performans göstergelerinin şirket içinde yayılımını sağlamak.
Proseste oluşabilecek hataları gidermek ve ilgili birimlere duyurmak ve raporlar hazırlamak.
Kullanılan ferro alyaj ve hammadde girdilerinin verimliliğini hesaplayıp uygunsuzlukları bildirmek.
Dökümhanedeki bütün proseslerin takibini ve kontrolünü yapmak.
Dökümhane sürecine açılan düzeltici, önleyici faaliyetlerin kök neden analizi yaparak uygunsuzluğun tekrarlanmaması için aksiyon almak.
Bakımları planlamak ve takibini sağlamak.

Başvur

İnsan Kaynakları Formu

Adınız - Soyadınız Zorunlu Alan
E-posta Adresiniz Zorunlu Alan
Telefon Numaranız Zorunlu Alan
Departman Zorunlu Alan
Özgeçmiş Dosyanız En fazla 4MB / doc, docx, xls, xlsx, pdf.

Bizi takip edin