30.03.2021 Tarihinde Gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

EKU FREN VE DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil No: 22378

30.03.2021 Tarihinde Gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.03.2021 tarih ve 02 no’lu Yönetim Kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.03.2021 günü saat 10:00’da TOSB Otomotiv Yan San. İhtisas Org. San. Bölg. 3. Cad. No: 1 Çayırova/Kocaeli adresinde bulunan TOSB Workinn Hotel’in FU III salonunda ekteki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 mali dönemine ilişkin genel kurulu bilgilendirme raporu ve ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ’nin 03.03.2021 tarihli ve YMM 523-1858/3717-2021/01-036 sayılı raporu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’ndan en az 15 gün önceden itibaren Şirket merkezinde incelemeye hazır tutulacaktır ve pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir.

30.03.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ilanı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 09.03.2021 tarih ve 10283 sayılı nüshasında ve Gebze Gazetesi’nin 11.03.2021 tarihli sayısında yayımlanmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ilanı, www.eku.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

Mehmet DUDAROĞLU        Serpil DUDAROĞLU        Hatice KÜÇÜK

EKLER:

  1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Gündemi
  2. Vekaletnâme Örneği
  3. 3.03.2021 tarih ve 2021/02 nolu Yönetim Kurulu Kararı’nın Noter onaylı sureti
  4. 09.03.2021 tarih ve 10283 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
  5. 01.01.2020-31.12.2020 mali dönemine ilişkin genel kurulu bilgilendirme raporu
  6. ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ’nin 03.03.2021 tarihli ve YMM 523-1858/3717-2021/01-036 sayılı raporu

TOPLANTI GÜNDEMİ

  1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağını imza yetkisi tanınması,
  2. Şirketimiz sermayesinin 22.500.000-TL’den 42.500.000-TL’ye artırılmasına ve bu doğrultuda esas sözleşmenin 6. maddesinin aşağıda yer alan şekli ile değiştirilmesi önerisinin onaya  sunulması,
  3. Kapanış

Vekaletname Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız