2018 Yılı Genel Kurul Toplantısına Davet

EKU FREN VE DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Gebze Ticaret Sicili Memurluğu – 22378

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesi uyarınca aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 14.10.2019 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00’da TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 3. Cad. No: 1, 41420, Çayırova/Kocaeli adresinde bulunan TOSB Workinn Hotel’in FU III Salonu’nda yapılacaktır. Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisinin de içerisinde bulunduğu Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetvelleri ve 9. gündem maddesi çerçevesinde önemli miktarda varlık satışı için hazırlatılan değerleme raporu ve özel amaçlı rapor ortakların incelemeleri genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinin bulunduğu Tosb Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 13 Çayırova/Kocaeli adresinde hazır olarak bulundurulacaktır.

Ayrıca Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

Not: Vekillerin aşağıdaki örneğe uygun şekilde hazırlanmış vekaletname ile katılmaları şarttır.

YÖNETİM KURULU

Mehmet DUDAROĞLU        Serpil DUDAROĞLU        Hatice KÜÇÜK


TOPLANTI GÜNDEMİ

  1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imza yetkisi tanınması,
  2. 01.2018-31.12.2018 hesap dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
  3. 01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
  4. 01.2018-31.12.2018 hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
  5. 01.2018-31.12.2018 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında karar verilmesi,
  6. 01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
  7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi,
  8. 01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi,
  9. Şirket’in maliki bulunduğu, Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Muallimköy 423 ada 1 parselde kayıtlı 13.036,63 m2 yüzölçümlü, 423 ada 2 parselde kayıtlı 3.068,96 m2 yüzölçümlü, 423 ada 3 parselde kayıtlı 3.472,98 m2 yüzölçümlü ve 423 ada 4 parselde kayıtlı 3.824,09 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazların toptan ya da birbirlerinden bağımsız şekilde satışı konusunda onay ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

Kapanış

Vekaletname Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız