15.02.2022 Tarihinde Gerçekleşecek 2022 Faaliyet Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

EKU FREN VE DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil No: 22378

15.02.2022 Tarihinde Gerçekleşecek 2022 Faaliyet Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 20.01.2022 tarih ve 2022/02 nolu Yönetim Kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; 2022 faaliyet yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15.02.2022 Salı günü saat 10:00’da TOSB Otomotiv Tedarik San. İhtisas Org. San. Bölg. 3. Cad. No: 1 Çayırova/Kocaeli adresinde bulunan TOSB Workinn Hotel’in FU-III salonu adresinde, ekteki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

15.02.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ilanı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 24.01.2022 tarih ve 10501 sayılı nüshasında ve Gebze Gazetesi’nin 25.01.2022 tarihli sayısında yayımlanmıştır

2022 faaliyet yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ilanı, www.eku.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.
 
YÖNETİM KURULU

Mehmet DUDAROĞLU        Serpil DUDAROĞLU        Hatice KÜÇÜK

 
EKLER:

  1. 2022 faaliyet yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Gündemi
  2. Vekaletnâme Örneği
  3. 20.01.2021 tarih ve 2022/2 nolu Yönetim Kurulu Kararı’nın Noter onaylı sureti
  4. 24.01.2022 tarihli 10501 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

 
GÜNDEM:

  1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağını imza yetkisi tanınması,
  2. Bağımsız Denetçinin seçimi (2021 yılı için),
  3. 20.01.2021 tarih ve 2022/2 nolu Yönetim Kurulu Kararı’nın Noter onaylı sureti
  4. Dilek, temenniler ve kapanış

 
Vekaletname Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız