05.10.2021 Tarihinde Gerçekleşecek 2021 Faaliyet Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

EKU FREN VE DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil No: 22378

05.10.2021 Tarihinde Gerçekleşecek 2021 Faaliyet Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 31.08.2021 tarih ve 2021/09 nolu Yönetim Kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; 2021 faaliyet yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.10.2021 tarihinde Salı günü saat 10:00’da TOSB Otomotiv Tedarik San. İhtisas Org. San. Bölg. 3. Cad. No: 1 Çayırova/Kocaeli adresinde bulunan TOSB Workinn Hotel’in FU II  salonu adresinde, ekteki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı ve payların nominal değerlerinin 1 Kuruş’a indirilmesi önerisinin de içerisinde bulunduğu Yönetim Kurulu kararı genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 31.05.2021 tarihli ve YMM, 523-1858/3789 – 2021/01 – 108  sayılı raporu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’ndan en az 15 gün önce pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir.

05.10.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ilanı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 08.09.2021 tarih ve 10404 sayılı nüshasında ve Gebze Gazetesi’nin 10.09.2021 tarihli sayısında yayımlanmıştır.

2021 faaliyet yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet ilanı, www.eku.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

Mehmet DUDAROĞLU        Serpil DUDAROĞLU        Hatice KÜÇÜK

 

EKLER:

 1. 2021 faaliyet yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Gündemi
 2. Vekaletnâme Örneği
 3. 31.08.2021 tarih ve 2021/09 nolu Yönetim Kurulu Kararı’nın Noter onaylı sureti
 4. 08.09.2021 tarih ve 10404 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 5. ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Müşavirlik A.Ş’nin 31.05.2021 tarihli ve YMM 523-1858/3789 – 2021/01 – 108  sayılı raporu

 EKU FREN VE DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

 Gebze Ticaret Sicili’nin 22378 sicil numarası ile kayıtlı EKU Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi’nin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurulu 05.10.2021 tarihinde Salı günü saat 10:00 ‘da, TOSB Otomotiv Tedarik San. İhtisas Org. San. Bölg. 3. Cad. No: 1 Çayırova/Kocaeli adresinde bulunan TOSB Workinn Hotel’in FU II salonu adresinde yapılacak toplantı gündemi;

GÜNDEM:

 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağını imza yetkisi tanınması,
 2. Şirket’in Yönetim Kurulu üye sayısının ve üye seçilme şartlarının değiştirilmesi ile Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarına ilişkin önerinin onaya sunulması ve bu doğrultuda esas sözleşmenin 8. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin onaya sunulması,
 3. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin karar alınması,
 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,
 5. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işlemler yönünden izin verilmesi,
 6. Şirket paylarının itibari değerinin 100,00.-TL nominal değerden 1 kuruşa indirilmesi ve Şirketimiz sermayesinin şirket iç kaynakları kullanılarak 22.500.000,00.-TL’den 30.444.860,16.-TL’ye artırılmasına ve bu doğrultuda esas sözleşmenin 6. maddesinin aşağıda yer alan şekli ile değiştirilmesi önerisinin onaya sunulması,
 7. Dilek, temenniler ve kapanış

Vekaletname Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız