02.11.2021 Tarihinde Gerçekleşecek 2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

EKU FREN VE DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil No: 22378

02.11.2021 Tarihinde Gerçekleşecek 2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 27.09.2021 tarih ve 2021/10 nolu yönetim kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 02.11.2021 günü saat 10:00’da TOSB Otomotiv Tedarik San. İhtisas Org. San. Bölg. 3. Cad. No: 1 Çayırova/Kocaeli adresinde bulunan TOSB Workinn Hotel’in FU II salonunda, ekteki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce noter aracılığıyla hızlı posta şeklinde gönderimi sağlanacaktır.

Ayrıca 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet ilanı, www.eku.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına davet ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 01.10.2021 tarihli 10421 sayılı nüshasında ve Gebze Gazetesinin 06.10.2021 tarihli sayısında yayımlanmıştır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

 

YÖNETİM KURULU

Mehmet DUDAROĞLU        Serpil DUDAROĞLU        Hatice KÜÇÜK

 

EKLER:

 1. Genel Kurul Toplantısının Gündemi
 2. Vekaletnâme Örneği
 3. 27.09.2021 tarih ve 2021/10 nolu Yönetim Kurulu Kararı’nın Noter onaylı sureti
 4. 01.10.2021 tarihli 10421 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

 Ek 1: 2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi

GÜNDEM:

 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağını imza yetkisi tanınması,
 2. 2020 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi onaylanması konusunda karar alınması,
 3. 2020 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
 4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
 5. 2020 yılı faaliyetlerinden Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının oylanması,
 6. 2020 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,
 8. Yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işlemler yönünden izin verilmesi,
 9. Bağımsız Denetçinin seçimi (2021 yılı için),
 10. Kapanış

Vekaletname Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız