BİZDEN HABERLER

Ertelenen 2017 Yılı Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.11.2018 tarih ve 2018/12 nolu yönetim kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; 21.12.2018 Cuma günü yapılan, ancak Pay Sahibi Sibel Şişman vekilinin talebi ile ertelenen 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 25.01.2019 tarih ve 2019/01 nolu yönetim kurulu kararı ile almış olduğu karara istinaden; 18.02.2019 Pazartesi günü saat 10:00’da, TOSB Otomotiv Yan San. İhtisas Org. San. Bölg. 3. Cad. No: 1 Çayırova/Kocaeli adresinde bulunan TOSB Workinn Hotel’in YANG salonunda, ekteki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Ertelenen genel kurul toplantısının gündemi, 21.12.2018 Cuma günü yapılan 2017 Olağan Genel Kurul toplantısının gündemi ile aynı olup, 21.12.2018 Cuma günü gündeme oybirliği ile eklenen karın kullanım şekli, kar ve kazanç paylarının oranının belirlenmesi maddesi 18.02.2019 Pazartesi günü yapılacak toplantı gündemine de eklenmiştir.

Şirketin finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulu kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantısının ertelenmesine ilişkin duyuru, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 02.01.2019 tarih ve 9736 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Ayrıca Ertelenen Genel Kurul toplantısına davet ilanı, www.eku.com.tr adresindeki şirket kurumsal internet sitesinde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda düzenlenen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 21.12.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için verilmiş olan vekaletnameler yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken ertelenen toplantının devamı sayılan 18.02.2019 tarihinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için de geçerlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU


GÜNDEM:
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağını imza yetkisi tanınması,

2. 2017 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması konusunda karar alınması,
3. 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
4. 2017 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
5. 2017 yılı faaliyetlerinden Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının oylanması,
6. Yönetim Kurulu'nun kârın kullanım şekli, kâr ve kazanç payları oranının belirlenmesine ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,
8. Bağımsız Denetçinin seçimi (2018 yılı için),
9. Kapanış

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Vekaletname Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız

X

Gizlilik Sözleşmesi

Bu gizlilik politikası ile EKU internet sitesi www.eku.com.tr üzerinden kullanıcıların eku.com.tr’de bulunan kişisel bilgilerinin kullanımı ve korunması düzenlenmektedir. Kullanıcıların kişisel bilgileri, adı – soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, T.C kimlik numarası gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında “kişisel bilgiler” olarak anılacaktır

www.eku.com.tr kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve ancak kullanıcının açık rızası ile üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

www.eku.com.tr, kişisel bilgilerin ve www.eku.com.tr kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. www.eku.com.tr bu amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak, www.eku.com.tr tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin almasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.eku.com.tr’nin bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Bir kullanıcının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri, www.eku.com.tr haricinde yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler www.eku.com.tr tarafından da güncellenebilecektir.

www.eku.com.tr, kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve Grup Şirketleri ile iş ortaklarıyla paylaşabileceği gibi www.eku.com.tr tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir ve kullanabilir.

İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda kişisel bilgiler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.

Kullanıcının kişisel bilgileri; gerçekleştirilen işlemlerde gerekli görülmesi halinde, sürecin hızlandırılması ve kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla www.eku.com.tr, internet sayfasını kullanan kullanıcıların istatistiksel bilgilerini, teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Kullanıcılar isterse, bu dosyayı engellemeye yönelik tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

www.eku.com.tr internet sitesini ziyaret eden her kullanıcı, www.eku.com.tr gizlilik politikası hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.