SLS PUMA 15 döküm robotu
  • Ergimiş metal taşıma kapasitesi: 1.500 Kg
  • Metal sıcaklığı ve ağırlığını ölçebilme
  • Otomatik aşılama yapabilme
  • 15 saniyede otomatik pota değiştirme özelliği
  • Kalıp döküm süresi ve toplam dökümde geçen süreyi hesaplama
  • Kalıplama hattıyla senkronize çalışabilme özelliği

Sesi kalıcı olarak kapatmak istiyor musunuz?